• Evenementen- en Horecabeveiliging

Evenementenbeveiliging.

De voorbereiding is het belangrijkste aspect bij evenementenbeveiliging. Uniseco draagt zorgt voor alle beveiligingsaspecten van uw evenement. De voorbereiding begint bij het inventariseren van de risico’s. Uniseco heeft kennis van crowd-management en door middel van de juiste voorbereidingen, representatieve beveiligers en moderne technieken kan Uniseco uw gasten of bezoekers optimaal beveiligen. Denk hierbij aan uitvoeren van de toegangscontrole, inclusief controle op meenemen van ongewenste goederen door middel van visitaties en het optreden bij onregelmatigheden.

In de voorbereidende fase assisteert Uniseco u bij het opstellen van het veiligheidsplan inclusief routes voor hulpdiensten, vluchtwegen en de inrichting van het terrein. Dit is nodig voor het aanvragen en verkrijgen van de juiste vergunningen.

De beveiligingsmedewerkers hebben ruime ervaring in conflicthantering. Door preventief aanwezig te zijn kan snel en de-escalerend worden gehandeld en waar nodig daadkrachtig worden opgetreden. Daarnaast kunnen de medewerkers van Uniseco ook uw artiesten beveiligen en begeleiden tijdens uw evenement. Op grotere evenementen waar EHBO, politie en brandweer aanwezig is, houden de beveiligers deze diensten op de hoogte van eventuele bijzonderheden en voeren ook het benodigde overleg hiermee.

Uniseco verzorgt ook detectiepoorten, communicatiemiddelen, stand-by teams, mobiel cameratoezicht en een camerawagen.

Horecabeveiliging.

Naast de beveiliging op evenementen levert Uniseco ook horecaportiers voor cafés, discotheken en andere uitgaansgelegenheden. De portier is uw visitekaartje en tevens het eerste aanspreekpunt bij calamiteiten. Er wordt gewerkt met een vast team van representatieve horecaportiers, wat de sfeer in uw uitgaansgelegenheid ten goede komt. Samen met u wordt bepaald welk deurbeleid wenselijk is en hoe dat in de praktijk is te realiseren. De horecaportiers hebben een preventieve functie maar weten bij onraad, verdachte situaties of escalaties op de juiste manier in te grijpen. Het team heeft maandelijks een gezamenlijke training waarbij de nadruk ligt op conflicthantering en agressiebeheersing zodat eventuele conflicten wellicht voorkomen kunnen worden. De portiers van Uniseco zijn altijd vriendelijk doch streng als het moet!

Surveillance
en alarmopvolging

Fast Assistent
Service

Evenementen-
en horecabeveiliging