• Surveillance en alarmopvolging

Mobiele surveillance.

Alerte beveiligingsmedewerkers vervullen een centrale rol in de handhaving en de verbetering van de beveiliging, bij onder andere kantoorpanden, woonhuizen, industrieterreinen, hotels, ziekenhuizen, scholen, bouwterreinen, winkelcentra, zorginstellingen en overheidsgebouwen. Door preventieve rondes op verschillende tijdstippen, wordt het voor kwaadwillende onaantrekkelijk gemaakt om hun voornemens uit te voeren. Onregelmatigheden worden sneller opgemerkt, waarna meteen actie kan worden ondernomen, hierdoor kan de schade worden beperkt. De medewerkers van Uniseco kunnen, al naar gelang van de situatie, discreet of juist opvallend aanwezig zijn binnen uw bedrijf en/of instelling en kunnen daar waar nodig aanvullende controles uitvoeren. Wanneer er zich calamiteiten voordoen, wordt er direct actie ondernomen en indien nodig wordt er contact opgenomen met de opdrachtgever en/of de hulpdiensten. Eventueel schadeherstel kan direct door de beveiliger worden geregeld. Uniseco werkt samen met vaste partners die dit snel en adequaat kunnen verzorgen.

Openings- en brand & sluitrondes.

Naast mobiele surveillance is het ook mogelijk om openings- en brand & sluitrondes te faciliteren. Bij openingsrondes is, wanneer u ’s morgens arriveert, de deur voor u geopend, het alarm uitgeschakeld, de verlichting en eventueel de verwarming aangezet. De surveillant zal dan wachten tot hij wordt afgelost door u of één van uw medewerkers.

Tijdens de brand & sluitronde wordt er aandacht geschonken aan:

  • Het controleren op aanwezigheid van onbevoegden die zich in of rondom het pand begeven;
  • Brandgevaarlijke situaties;
  • Afgesloten zijn van ramen, deuren, poorten, hekwerken;
  • Ten onrechte in- en uitgeschakelde apparatuur en/of verlichting;
  • Onregelmatigheden zoals lekkages, kapotte verlichting, etc.;
  • Correctie inschakeling van het alarmsysteem.

Alarmopvolging en objectbeveiliging.

Bij alarmopvolging via de meldkamer komt de mobiele surveillant direct in actie en gaat ter plaatse. De medewerkers van Uniseco werken volgens de protocollen welke vooraf uitvoerig met u besproken zijn. De surveillant voert bij een melding allereerst een externe ronde uit om het object te controleren op eventuele braaksporen of –schade. Daarna volgt de interne controle ronde en zal er getracht worden om de oorzaak van het alarm te achterhalen en eventuele herhaling te voorkomen. Indien nodig worden er hulpdiensten ingeschakeld. Alarmmeldingen worden op ieder moment van de dag opgevolgd.

Het is ook mogelijk om gedurende langere tijd of permanent een pand, terrein of instelling te laten beveiligen. De professionele beveiligers houden toezicht bij in- en uitgangen, controleren in- en uitgaande goederen en personen en rapporteren afwijkende zaken in het rapport. Daarnaast voeren de medewerkers de beveiligers dagelijks de benodigde controlerondes en brand- en sluitrondes uit.

Receptiediensten.

De medewerkers van Uniseco zijn allen in het bezit van BHV en/of EHBO en zijn door hun training en ervaring geschikt voor receptiediensten of het gastvrouw- gastheerschap waarbij zij toegangscontroles, visitaties en telefoontaken uitvoeren, bezoekers registreren en toezicht houden op in- en uitgaande goederen. Uniseco werkt met een vaste groep ervaren, vriendelijke en representatieve receptiemedewerkers. Vertrouwd voor u, uw personeel en uw bezoekers.

Surveillance
en alarmopvolging

Fast Assistent
Service

Evenementen-
en horecabeveiliging